Финансови данни за 2016 г.

Изтегли файловете като RAR

Финансови данни за 2015 г.

Изтегли файловете като RAR

Финансови данни за 2014 г.

Изтегли файловете като RAR

Финансови данни за 2013 г.

Изтегли файловете като RAR

Финансови данни за 2012 г.

Изтегли файловете като RAR

Финансови данни за 2011 г.

Изтегли файловете като RAR

Финансови данни за 2010 г.

Изтегли файловете като RAR

Финансови данни за 2009 г.

Финансови данни за 2008 г.