Директорът за връзки с инвеститорите е лицето, което осъществява връзката между управителните органи на дружеството и неговите акционери.


Сергей Методиев Стоименов

Директор за връзки с инвеститорите

Бул. Джеймс Баучер 103, ет. 1
1407 София

тел. +3592(0)962 14 88

факс: +3592(0)962 44 74

e-mail:  ir@globepharm.bg